2021: het nieuwe wereldhandicap systeem

Wat moet u weten over de invoering van het WHS in de overgangsperiode!

  1. In de periode vanaf woensdag 16 december tot maandag 4 januari 2021

worden geen qualifying scores verwerkt en kunnen ook geen andere handicapaanpassingen worden doorgevoerd.

  • Scores die in die periode ingeleverd worden, komen in een wachtrij en

worden, chronologisch, vanaf 4 januari 2021 met terugwerkende kracht

verwerkt.

  • Scores van voor 16 december, die niet voor 16 december zijn ingevoerd,

zullen op geen enkel moment meer kunnen worden verwerkt, ook niet

met terugwerkende kracht vanaf 4 januari 2021.

  • Van 4 januari tot 1 maart 2021 zal de WHS- en de EGA-handicap zichtbaar

       zijn op de digitale pas.

  • Met ingang van de WHS-handicap op 1 maart 2021 gaan ook de nieuwe baanhandicaptabellen gelden.

Er is dus een overgangsperiode van ruim twee maanden.

Als je nog vragen hebt, loop dan even binnen!

Team Golf Academy Bentwoud